Tillräckliga med bevis för att kunna åtala fd Trumprådgivare enligt NBC

Michael T. Flynn. By Unknown - Defense Intelligence Agency website, Public Domain, Link
Federala utredare har samlat tillräckligt med bevis för att kunna åtala president Donald Trumps tidigare nationella säkerhetsrådgivare, Michael T. Flynn. Det rapporterar NBC News med hänvisning till källor.

Vid sidan av Michael Flynn kan även hans son Michael G. Flynn, som jobbade nära med fadern under Trumps kampanj, bli separat åtalad.Uppgiftslämnare sade att de rättsliga konsekvenserna för Michael G. Flynn kan bli begränsade ifall den äldre Flynn är villig att samarbeta med utredare för att hjälpa sonen.

Samtidigt uppges utredarna under de kommande veckorna komma att prata med flera källor för att samla in mer information kring Michael T. Flynns lobbyingarbete. Det gäller bland annat om han tvättat pengar eller ljugit till federala agenter om sina utländska kontakter.

Den pånyttfödda pressen mot Michael T. Flynn kommer efter att Trumps kampanjordförande Paul Manafort åtalats för Rysslandskopplingar.

Michael T. Flynn fick i februari avgå som nationell säkerhetsrådgivare efter bara 24 dagar. Orsaken var att han hade ljugit om sina kontakter med Rysslands ambassadör.