Tillväxten i EMU starkare än väntat i Q2

Foto: Pixabay.
BNP-tillväxten i euroområdet var +2,3 procent i årstakt och +0,6 procent i kvartalstakt under det andra kvartalet, enligt definitiva siffror.

 

Det var högre än de preliminära siffrorna och analytikernas förväntningar i Thomson Reuters enkät om +2,2 respektive +0,6 procent.

I första kvartalet växte BNP med 1,9 procent i årstakt och 0,6 procent i kvartalstakt.

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

Din mailadress kommer inte att publiceras.