Tredje månaden med utflöde från aktiefonder

Foto: Pixabay.
I augusti noterade fonder ett nettoutflöde på totalt 3,4 miljarder kronor. Främst gjordes uttag från aktiefonder medan obligationsfonder, i första hand företagsobligationsfonder, uppvisade nettoinsättningar. Det skriver Fondbolagens förening i ett pressmeddelande.

Under augusti månad gjordes nettouttag från fonder på totalt 3,4 miljarder kronor. Aktiefonder uppvisade nettoutflöden på 3,3 miljarder och penningmarknadsfonder (korta räntefonder) hade ett nettoutflöde på 0,3 miljarder. Däremot gjordes under månaden nettoinsättningar i obligationsfonder (långa räntefonder) på 0,5 miljarder kronor. I synnerhet valde fondspararna företagsobligationsfonder.Hittills i år uppgår det totala nysparandet i fonder till 63,2 miljarder kronor. Aktiefonder har haft nettoinsättningar på drygt 20 miljarder och för blandfonder och obligationsfonder summerar nysparandet hittills i år till 19,2 respektive 16,7 miljarder kronor.Den samlade fondförmögenheten i Sverige minskade under månaden med omkring 29 miljarder kronor och uppgick vid utgången av augusti till 3 752 miljarder.

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

Din mailadress kommer inte att publiceras.