Trump-administrationen föreslår nya Medicare-regler

Foto: Pixabay.

Trump-administrationen föreslog under gårdagen förändringar i Medicare.

Förändringarna inbegriper ett tak för opioidföreskrifter samt regler som syftar till att minska läkemedelskostnader för äldre. Det rapporterar Reuters.

För att bekämpa överpreskription och missbruk av smärtstillande medicin har centren för Medicare och Medicaid (CMS) sagt att de överväger ett krav om att förmånstagare endast kan erhålla recept för opioider från utvalda apotek.

CMS har också delgett att de överväger en förändrad behandling av läkemedel som går under epitetet “biosimilar”, kopior av dyra bioläkemedel med utgångna patentskydd. CMS överväger att täcka behandlingskostnaderna för läkemedelsgruppen biosimiliars på samma sätt som för generikaläkemedel.

Läkemedelsindustrin har varit nervös i två års tid kring mer tryck från regeringshåll avseende läkemedelspriser efter att det uppdagats i media att några livsviktiga läkemedel stigit kraftigt i pris på kort tid.