Trump-regeringen påverkar världsekonomin negativt enligt Ifo-undersökning

Foto: Pixabay.
Exakt ett år efter att Donald Trump vann presidentvalet i USA gör en majoritet av en internationell panel bedömningen att Trump-regeringen har ett negativt inflytande på världsekonomin.

Det framgår av Ifo-institutets World Economic-undersökning i oktober. I undersökningen har 929 experter från 120 länder tillfrågats.

73,9 procent av de tillfrågade gör bedömningen att Trump-regeringen har negativt inflytande på världsekonomin.

57,6 procent av bedömarna tror också att regeringen har ett negativt inflytande på den amerikanska ekonomin.