Underskott på Zinkmarknaden

Den globala marknaden för raffinerad zink noterade ett underskott, det vill säga att produktionen var lägre än konsumtionen, med 25 900 ton under juli månad. Hittills i år noteras ett produktionsunderskott på 227 000 ton.

Det visar statistik från zinkorganisationen ILZSG.

Under helåret 2016 noterades ett underskott på 146 000 ton.

Den totala metallproduktionen av zink steg cirka 0,3 procent under januari-juli jämfört med motsvarande period 2016. Den globala zinkkonsumtionen var samtidigt upp med cirka 0,5 procent.

Please follow and like us:

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

Din mailadress kommer inte att publiceras.