Uppåt på svenska bostadsmarknaden enligt Valueguard

Prisindex för privatägda bostäder steg i april jämfört med mars, enligt den senaste månadsstatistiken för Valueguard som presenterades på onsdagen.

Hox Sverige-index steg med 0,9 procent i april jämfört med mars. Index är på tre månader upp med 0,5 procent medan på tolv månader noteras en nedgång på 4,2 procent.

Bostadsrätter i Sverige steg med 1,3 procent i april jämfört med mars. Index är på tre månader upp med 0,5 procent medan på tolv månader bokförs en nedgång på 7,2 procent.

Villor i Sverige ökade med 0,7 procent i april jämfört med mars. Index är på tre månader upp med 0,5 procent medan på tolv månader noteras en nedgång på 2,3 procent.

Justerat för säsongseffekter ökar Hox Sverige med 0,4 procent i april. Bostadsrättsindex ökar med 1,5 procent medan index för villor är oförändrat efter säsongsjustering

Efter den säsongsenliga rekylen uppåt i januari har det varit små rörelser i Valueguards prisindex. Samtliga index i de tre storstäderna och för riket ligger fortfarande inom 1,0 procent från nivån i januari.

Henrik Öhlin, Finwire

Please follow and like us: