USA: Färre nya jobb än väntat

De amerikanska sysselsättningssiffrorna blev inte så bra som analytikerna hade räknat med i november. Arbetslöshetssiffran blev oförändrad vilket även gällde ökningstakten av löner.

 

 

  • Den amerikanska sysselsättningen inom både privata och statliga sektorerna ökade mindre än väntat under november. USA:s sysselsättning förändrades under november med +155 000 (+250 000 reviderad till +237 000), att jämföra med analytikerkonsensus som låg på +198 000.
  • USA:s arbetslöshet var som väntat oförändrad 3,7 procent i november. Analytikerkonsensus låg på 3,7 procent. Under oktober var arbetslösheten 3,7 procent.
  • USAs timlöner ökade som väntat i årstakt under november. På månadsbasis steg timlöner 3,1 procent (+3,1), att jämföra med analytikerkonsensus som väntade en ökning på 3,1 procent.

 

 

 

 

Please follow and like us:

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

Din mailadress kommer inte att publiceras.