VBG ökar efter stark rapport

Verkstadsbolaget VBG Group redovisar ökad omsättning under andra kvartalet 2017 jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar även högre rörelseresultat, samtidigt som rörelsemarginalen backade.

Omsättningen uppgick till 777,2 miljoner kronor (372,4), en ökning med 109 procent mot föregående år. Exklusive förvärvad volym på 383,2 miljoner kronor avseende Mobile Climate Control, blev den organiska tillväxten 5,8 procent och efter valutaeffekter 3,1 procent.

Rörelseresultatet blev 98,5 miljoner kronor (48,7), med en rörelsemarginal på 12,7 procent (13,1). I förra kvartalet var rörelsemarginalen 13,4 procent. Mobile Climate Control stod för 44,2 miljoner kronor av rörelseresultatet i andra kvartalet.

Resultatet före skatt var 93,6 miljoner kronor (47,1). Resultatet efter skatt blev 70,1 miljoner kronor (36,3), en ökning med 93 procent mot föregående år. Resultat per aktie hamnade på 2,80 kronor (2,91), vilket innebär en minskning med 4 procent mot föregående år.

“Sammantaget kan jag säga att det första halvåret med VBG Group i sitt nya format har avlöpt stabilt och bra, helt enligt förväntan. Fokus är nu på att stärka närvaron på våra befintliga marknader, men också på att målmedvetet arbeta för ytterligare internationell expansion, och då framförallt utanför våra väletablerade regioner, Europa och Nordamerika”, kommenterar vd Anders Birgersson i rapporten.

 

 

Finwire

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

Din mailadress kommer inte att publiceras.