Vinsterna på Wall Street väntas stiga i år, enligt rapport

Vinsterna i finansbranschen på Wall Street i USA väntas stiga i år jämfört med i fjol. Det rapporterar Reuters som hänvisar till en färsk rapport från New York State Comptroller Thomas P. DiNapoli.

 

Vinsterna i finansbranschen översteg 12,3 miljarder dollar under det första halvåret i år, vilket var en tredjedel högre än samma period året innan.

Vad gäller bonusar i sektorn så kan de komma att stiga med 4 procent. En genomsnittlig bonus i fjol låg på cirka 138 210 dollar, eller 1,15 miljoner kronor, enligt samma rapport.

Sysselsättningen i finansbranschen har stigit något i år. I september hade sektorn 178 000 jobb i New York.

Den har dock krympt något sedan finanskrisen, men utgör ändå 4,8 procent av den privata sektorn sett till antalet anställda. Sett till den lön som betalas ut så utgör den dock hela 20,1 procent.