Makro

Små rörelser i bostadspriserna i juli

Bostadspriserna visade fortsatt små förändringar i juli. Det framgår av statistik framtagen av SCB på uppdrag av Svensk Mäklarstatistik. Under den senaste månaden ökade villapriserna i riket med 1 procent medan bostadsrättspriserna var oförändrade. Jämfört