Aktier

Betssons resultat överraskar positivt

Bettingbolaget Betsson redovisar en omsättning i linje med förväntat under första kvartalet. Resultatet var bättre än väntat. Omsättningen uppgick till 1 331 miljoner kronor (1 210), att jämföra med Factset analytikerkonsensus som låg på 1

No Picture
Aktier

Kennametals resultat sämre än väntat

Amerikanska industribolaget Kennametal redovisar en omsättning som var lägre än väntat under tredje kvartalet. Resultatet var också något lägre än väntat. Bolaget snävar in vinstprognosen. Omsättningen uppgick till 597 miljoner dollar (608), att jämföra med

No Picture
Aktier

Boule Diagnostics minskar rörelseresultat

Diagnostikbolaget Boule Diagnostics redovisar ökande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar minskad vinst. Omsättningen uppgick till 118,6 miljoner kronor (99,5), en ökning med 19 procent mot föregående år. Rörelseresultatet

Aktier

Gaming Innovation Group vände till förlust

Bettingbolaget Gaming Innovation Group redovisar minskad omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget vände även till förlust. Omsättningen uppgick till 32,4 miljoner euro (37,3), en minskning med 13 procent mot föregående

Aktier

Viktigaste morgonnyheterna

Delårsrapporter: ● Affiliatebolaget Catena Media redovisar en omsättning i linje med förväntan under första kvartalet. Nettoresultatet var samtidigt mer än hälften så lågt som förväntat. ● Oljebolaget Lundin Petroleum redovisar en omsättning i linje med