No Picture
Aktier

Saniona ökar rörelseförlusten

Forskningsbolaget Saniona redovisar ökad rörelseförlust under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget minskade intäkter från forskningsstöd. Omsättningen uppgick till 4,3 miljoner kronor (7,5), en minskning med 43 procent mot föregående år. Under