Aktier

Saniona ökar rörelseförlusten

Forskningsbolaget Saniona redovisar ökad rörelseförlust under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget minskade intäkter från forskningsstöd. Omsättningen uppgick till 4,3 miljoner kronor (7,5), en minskning med 43 procent mot föregående år. Under

Aktier

Shake Shack rusade efter rapport

Hamburgerkedjan Shake Shack redovisar en försäljning i jämförbara butiker för första kvartalet som var betydligt bättre än väntat. Försäljningen i de jämförbara butikerna var upp 1,7 procent, jämfört med estimerade minus 0,4 procent, skriver SeekingAlpha.

Aktier

Catena Media tuffar på, ökar under kvartalet

Affiliatebolaget Catena Media redovisar ökande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar högre vinst. Omsättningen uppgick till 23,9 miljoner euro (15,2), en ökning med 57 procent mot föregående år. Rörelseresultatet

Aktier

Swedish Match rapport bättre än väntat

Snusjätten Swedish Match redovisar en omsättning som var högre än väntat under första kvartalet. Även resultatet var bättre än väntat. Omsättningen uppgick till 2 941 miljoner kronor (2 833), att jämföra med Bloomberg analytikerkonsensus som