Nyheter

Underskott på Zinkmarknaden

Den globala marknaden för raffinerad zink noterade ett underskott, det vill säga att produktionen var lägre än konsumtionen, med 25 900 ton under juli månad. Hittills i år noteras ett produktionsunderskott på 227 000 ton.