Aktier

Starbreeze till finbörsen

Spelbolaget Starbreeze har godkänts för notering på Nasdaq Stockholm, framgår av ett pressmeddelande. Godkännandet är villkorat av att vissa villkor uppfylls, däribland att ett prospekt godkänns och registreras av Finansinspektionen. Bolaget bedömer att villkoren kommer