Aktier

RaySearch bytte vinst till förlust

  Medicinteknikbolaget RaySearch, som tidigare redan har vinstvarnat, redovisar minskande omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Vinsten förbyttes till förlust. Omsättningen uppgick till 111,7 miljoner kronor (125,7), en minskning med 11

Aktier

RaySearch vinstvarnar

  Medicinteknikbolaget RaySearch vinstvarnar för det tredje kvartalet.  Omsättningen väntas uppgå till 112 miljoner kronor (126) med ett rörelseresultat om 1 miljon kronor (38). ”Vi befinner oss på en marknad med ojämna orderflöden. Vi känner