Bolagsrapport

Spotify vände överraskande till vinst

Musikströmningstjänsten redovisar en omsättning i linje med förväntat under fjärde kvartalet. Resultatet var positivt trots att marknaden hade väntat ett negativt resultat. Jämfört med föregående år steg vinsten.   Omsättningen uppgick till 1 495 miljoner