Räntor

Sänker tillväxtprognosen rejält

Riksbanken har i den penningpolitiska rapporten sänkt tillväxtprognosen rejält för nästa år. Även inflationsprognoserna sänks en bit, men noteras fortsatt kring målet på 2 procent. Riksbanken uppger att världsekonomin nu börjar gå in i en