Valuta

Valutaförsvagning oroar i Kina

Kina kommer sannolikt använda sin gigantiska valutareserv till att förhindra att landets valuta bryter över den psykologiskt viktiga nivån på 7 yuan per dollar, då det skulle riskera att utlösa stora kapitalutflöden. Det uppger källor