Angler Gaming ser sportbok som ett potentiellt tillväxtområde

Pressbild: Angler Gaming

Spelbolaget Angler Gaming ser sportbok som ett potentiellt tillväxtområde. Det uppger bolagets vd David Gray i en intervju med Finwire.

“Vi upplever att vårt kunderbjudande är välpositionerat. Med det sagt försöker vi ständigt förbättras och leta efter partnerskap för att öka våra intäkter. Vi vill även växa i andra vertikaler där vi ser sportbok som ett potentiellt tillväxtområde”, berättar Gray.

Enligt Gray är bolagets huvudsakliga B2B-partners nöjda med de pengar de tjänar på Angler Gamings kunderbjudande och plattform. Bolagschefen uppger att man satsar på att reducera tiden till marknaden, vilket bland annat inbegriper att förbättra svarstiden på hemsidor samt lansera nya leverantörer snabbare.

Antalet nya kunder uppgick till 29 402 stycken (23 177) vid utgången av det andra kvartalet, samtidigt som kvoten mellan kundernas uttag och insättningar ökade (hold-ratio). På frågan om stora spelvinster är något man kan förvänta sig framöver uppger vd:n att spelvinster brutto (gross game win) ökade på årsbasis men minskade från det föregående kvartalet.

Vd:n väntar sig vidare att hold-ration kommer vara relativt stabil på årsbasis, men tillägger att detta beror på vilka marknader man går in på då denna kvot varierar beroende på marknad.

Enligt kvartalsrapporten ökade antalet aktiva kunder till 19 453 stycken från 11 760 samma period i fjol, samtidigt som den organiska tillväxten inte framgår av rapporten. Gray delger att eftersom bolaget inte har gjort några förvärv sedan 2016 har kundökningarna varit helt organiska.

Inför framtiden avser Angler Gaming fortsätta att strömlinjeforma det befintliga erbjudandet samt utöka det med nya produkter. Man fokuserar även på det nya bolaget PremierGaming där planen är en lansering den 1 september i år.

Carl Becht, Finwire 

Please follow and like us:

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

Din mailadress kommer inte att publiceras.