Avanzas rörelseresultatet blev något bättre än väntat i andra kvartalet

Sven Hagströmer, styrelseordförande i Avanza Bank. Pressbild.

Nätmäklaren Avanza Banks intäkter i linje med förväntningarna i andra kvartalet 2019. Rörelseresultatet var något högre än förväntningarna.

De totala intäkterna uppgick till 284 miljoner kronor (244), vilket låg i linje med analytikerkonsensus från Factset på 285 miljoner kronor.

Rörelseresultatet blev 117 miljoner kronor (90), väntat var 114 miljoner kronor.

Nettoresultatet blev 101 miljoner kronor (79), väntat var 99 miljoner kronor. Resultatet per aktie blev 0,67 kronor (0,53).

Nettoinflödet av kapital var 8,27 miljarder kronor (4,84) i andra kvartalet, en ökning med 71 procent.

Rörelseintäkterna ökade med 17 procent i andra kvartalet främst som ett resultat av högre räntenetto, men också högre courtageintäkter och fondprovisioner

Rörelsekostnaderna ökade med 8 procent i andra kvartalet, främst på grund av högre personalkostnader. Den långsiktiga prognosen för årlig kostnadsökning uppgår till 9-12 procent, med en budget för 2019 på 10,5 procent.

“I kvartalet nådde vi 100 miljarder kronor i fondkapital. Vi såg ett starkt nettoinflöde, fick fina utmärkelser och passerade 900 000 kunder. Vi hade dessutom rekordmånga aktiva aktieinvesterare och nådde vårt högsta eNPS någonsin, vilket visar på det enorma engagemanget bland våra medarbetare”, kommenterar vd Rikard Josefson i delårsrapporten.

Avanza, Mkr Q2-2019 Konsensus Förändring mot konsensus Q2-2018
Intäkter 284 285 -0,4% 244
Rörelseresultat 117 114 2,6% 90
Nettoresultat 101 99 2,0% 79
Resultat per aktie, kronor 0,67 0,53

Konsensusdata från Factset

Please follow and like us:

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

Din mailadress kommer inte att publiceras.