Axfood ökade resultatet som väntat i andra kvartalet, ser allvarligt på vädrets negativa påverkan på matproduktionen

Hemköp. Axfood. Pressbild

Dagligvarubolaget Axfood redovisar en omsättning i linje med förväntan under andra kvartalet. Även resultatet var i linje med marknadens förväntningar. Jämfört med föregående år steg vinsten.

Omsättningen uppgick till 12 221 miljoner kronor (11 925), att jämföra med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 12 434.

Rörelseresultatet blev 545 miljoner kronor (487), väntat rörelseresultat var 535. Rörelsemarginalen var 4,5 procent (4,1). I föregående kvartal låg rörelsemarginalen på 3,8 procent.

Resultatet före skatt var 543 miljoner kronor (486), mot analytikerkonsensus på 533. Resultatet efter skatt blev 429 miljoner kronor (379), analytikerkonsensus 415. Resultat per aktie hamnade på 2,01 kronor (1,81).

Axfoods vd Klas Balkow noterar i rapportens vd-ord att det varma sommarvädret påverkat kvartalet inom ett antal områden och att det påverkat försäljningsmixen, vilket gynnade bolagets marginaler. Det varma vädret har också haft effekter på skördar och tillgången på frukt och grönt vilket lett till kraftiga prisökningar som även hämmat försäljningen.

“Samtidigt ser vi också allvarligt på vädrets negativa påverkan på svensk matproduktion”, skriver Balkow i rapporten och uppger att bolaget tillsammans med livsmedelsnäringen försöker hitta gemensamma lösningar för att stötta de svenska bönderna.

E-handeln har haft en stark utveckling under det första halvåret, uppger Balkow vidare.

Axfood, Mkr Q2-2018 Konsensus Förändring mot konsensus Q2-2017
Nettoomsättning 12 221 12 434 -1,7% 11 925
Rörelseresultat 545 535 1,9% 487
Rörelsemarginal 4,5% 4,3% 4,1%
Resultat före skatt 543 533 1,9% 486
Nettoresultat 429 415 3,4% 379
Resultat per aktie, kronor 2,01 1,81

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

Din mailadress kommer inte att publiceras.