Balder ökar förvaltningsresultatet med 23 procent i andra kvartalet

Balder. Pressbild.

Fastighetsbolaget Balder ökar hyresintäkterna med 15 procent och förvaltningsresultatet med 23 procent i andra kvartalet 2018 jämfört med samma kvartal i fjol.

Hyresintäkterna steg till 1 644 miljoner kronor (1 433), en ökning med 15 procent mot föregående år.

Driftsöverskottet blev 1 209 miljoner kronor (1 000), en ökning med 21 procent. Förvaltningsresultatet uppgick till 948 miljoner kronor (773), 23 procent bättre än i fjol.

Realiserade värdeförändringar på fastigheter var 21 miljoner kronor (113) och orealiserade värdeförändringar på fastigheter 1 245 miljoner kronor (714). Värdeförändringar på derivat var -41 miljoner kronor (85).

Resultatet före skatt var 2 248 miljoner kronor (1 888).

Resultatet efter skatt blev 2 169 miljoner kronor (1 754). Resultat per aktie hamnade på 10,30 kronor (9,13), vilket innebär en ökning med 13 procent mot föregående år.

Det långsiktiga substansvärde per aktie steg till 246,51 kronor (215,59) per den 30 juni.
Den aktuella intjäningsförmågan är ett förvaltningsresultat på 17,97 kronor per aktie (14,47) på rullande tolv månader.

“Det första halvårets investeringar uppgår till 5,7 miljarder kronor, bland investeringarna kan nämnas vår första affär i Tyskland där vi i samarbete med Ligula köpt sju hotell. Det känns tryggt för oss att på en ny marknad göra affärer ihop med en av våra bästa och skickligaste kunder. Under andra kvartalet har vi också avtalet om att i samarbete med Folkets Hus och Nordic Choice bygga ett hotell på Järntorget i Göteborg (Hotell Draken)”, kommenterar vd Erik Selin och framhåller även stadsbyggnadsprojektet Väsby Entre tillsammans med Upplands Väsby kommun.

“Vi har hittills gjort bedömningen att den bästa totalavkastningen för Balders aktieägare uppnås genom återinvestering av generade resultat. Målsättningen är även framgent densamma och jag är optimistisk när det gäller möjligheten att över tid kunna fortsätta hitta investeringar med rimligt bra avkastning”, kommenterar Erik Selin.

Balder, Mkr Q2-2018 Q2-2017 Förändring
Hyresintäkter 1 644 1 433 14,7%
Driftöverskott 1 209 1 000 20,9%
Förvaltningsresultat 948 773 22,6%
Resultat före skatt 2 248 1 888 19,1%
Nettoresultat 2 169 1 754 23,7%
Resultat per aktie, kronor 10,30 9,13 12,8%
Substansvärde per aktie, kronor 246,51 215,59 14,3%

Henrik Öhlin, Finwire

Please follow and like us:

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

Din mailadress kommer inte att publiceras.