Beijer Ref ökar omsättning och vinst

Kylgrossisten Beijer Ref ökar såväl omsättningen som vinsten i det andra kvartalet.

Omsättningen uppgick till 3 996 miljoner kronor (3 510), en ökning med 14 procent mot föregående år. Organiskt var tillväxten 4,4 procent.

Ebitda-resultat blev 479 miljoner kronor (372), med en ebitda-marginal på 12,0 procent (10,6).

Rörelseresultatet blev 373 miljoner kronor (345), med en rörelsemarginal på 9,3 procent (9,8).

Resultatet efter skatt blev 265 miljoner kronor (255), en ökning med 4 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 2,08 kronor (1,98), vilket innebär en ökning med 5 procent mot föregående år.

“Vår marknad växer globalt och vi har mycket kvar att göra. Koncernens likviditet är god, vilket öppnar upp för möjligheter till nya förvärv. Sammantaget går vi in i det tredje kvartalet
med goda förutsättningar”, skriver vd Per Bertland i rapporten.

Beijer Ref-chefen uppger också att kvartalet kännetecknades av en fortsatt stark efterfrågan.

“Marknaden under kvartalet kännetecknades av en fortsatt stark efterfrågan och såväl omsättning som resultat ökade både organiskt och via förvärv.”

Marginalförändringen förklaras med att priserna på köldmedier inte ligger på samma nivå som i fjol.

Beijer Ref, Mkr Q2-2019 Q2-2018 Förändring
Nettoomsättning 3 996 3 510 13,8%
EBITDA 479 372 28,8%
EBITDA-marginal 12,0% 10,6%
Rörelseresultat 373 345 8,1%
Rörelsemarginal 9,3% 9,8%
Nettoresultat 265 255 3,9%
Resultat per aktie, kronor 2,08 1,98 5,1%
Please follow and like us:

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

Din mailadress kommer inte att publiceras.