Bioarctic ökar intäkterna kraftigt och mångdubblar vinsten i andra kvartalet

BioArctic. Foto: Karolinska Institutet Innovations.

Forskningsbolaget Bioarctic redovisar kraftigt ökade intäkter och en mångdubblad vinst i andra kvartalet 2019 jämfört med samma kvartal i fjol.

Den stora resultatökningen förklaras av att bolaget i maj erhöll en milstolpsersättning om 15 miljoner euro från sin partner Eisai då den bekräftande fas 3-studien med BAN2401 i tidig Alzheimers sjukdom startat.

Nettoomsättningen steg till 171,3 miljoner kronor (52,3), en ökning med 228 procent mot föregående år.

Rörelseresultatet blev 126,8 miljoner kronor (6,4), med en rörelsemarginal på 74,0 procent (12,2).

Resultatet före skatt var 127,6 miljoner kronor (6,6).

Resultatet efter skatt blev 100,3 miljoner kronor (5,1). Resultat per aktie hamnade på 1,14 kronor (0,06), vilket innebär en ökning med 1 800 procent mot föregående år.

“Under första halvåret 2019 har Bioarctic tagit ett rejält kliv framåt genom att alla tre kliniska projekt har gått in i nästa fas i deras respektive program. Alla våra forskningsprojekt har fortsatt att utvecklas väl. Detta sammantaget innebär att vi har haft ett mycket framgångsrikt första halvår”, kommenterar vd Gunilla Osswald i delårsrapporten.

Bioarctic, Mkr Q2-2019 Q2-2018 Förändring
Nettoomsättning 171,3 52,3 227,5%
Rörelseresultat 126,8 6,4 1 881,3%
Rörelsemarginal 74,0% 12,2%
Resultat före skatt 127,6 6,6 1 833,3%
Nettoresultat 100,3 5,1 1 866,7%
Resultat per aktie, kronor 1,14 0,06 1 800,0%
Please follow and like us:

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

Din mailadress kommer inte att publiceras.