Björnfällan: Adrigos Staffan Östlin letar bolag i förändring och ser ordentlig omvärdering i laxsektorn

I CMC markets senaste avsnitt av finans- och tradingpoden Björnfällan berättar Staffan Östlin på Adrigo Asset Management vilka erfarenheter som han tagit med sig från sin tid som mäklare i New York…

…hur han hittar intressanta investeringar och varför det är viktigt att vara ödmjuk mot marknaden och tro på sin egen analys.
Mer specifikt är Östlin förvaltare av lång/kort aktiehedgefonden Adrigo Small & Midcap L/S, en fond som lanserades i november förra året.Intervjuare som vanligt är CMC Markets analytiker Kristofer Berggren och Nils Brobacke.

 

Östlin började sin bana inom analys och förvaltning på Öhman fondkommission, lägligt nog i oktober 1987, precis innan raset på New York börsen. Därefter hade han olika roller inom aktieanalys på Öhman, Carnegie, Enskilda. 1996 bytte han sida och land och började mäkla nordiska aktier i New York.

“Jag jobbade mot amerikanska institutioner och sålde nordiska aktier till såväl hedgefonder som långa pensionsförvaltare. Bytet från analys till mäkleri kom av att jag såg mig klar med analysdelen efter att vi gjort den stora Scania-introduktionen 1996. New York kändes spännande.”

“Min tid från mäklarsidan i USA lärde mig att kontakten med andra fonder och i synnerhet amerikanska hedgefonder är viktig för att förstå varför jag ska köpa eller sälja en viss aktie just nu. Det är en lärdom som jag tror är väldigt viktig.”

Staffan jobbar i sin nuvarande roll med ett brett mandat som spänner över bolag som innefattas i Carnegie Small Cap Index, vilket innebär ett han kan investera i bolag med ett marknadsvärde upp till 55 miljarder. Fonden kan gå såväl lång som kort med en nettoexponering på mellan 20-40 procent och tenderar att vara koncentrerad över 15-25 långa innehav och ungefär lika många på den korta sidan.

Det Staffan letar efter är bolag som genomgår någon form av förändring. Portföljen består av tre delar där en del utgör innehav med en längre placeringshorisont där man tar relativt stora positioner i bolag som av aktiemarknaden anses bortglömda och som genomgår större förändringar. Den andra delen är mer aktiv med mindre positionsstorlekar. I den tredje delen letar man riktigt små tillväxtbolag med små positionsstorlekar.

Ett bolag som Östlin nämner som en favorit är Recipharm.

“Bolaget gick igenom en perfekt storm under fjolåret, allting gick snett och aktien gick från 180 till strax över 80 kronor. I år tror vi att de investeringar som bolaget gjort på den tyska marknaden kommer innebära en dramatisk förändring i kassaflödet under såväl 2018 som 2019.”

Inom delen som investerar i små tillväxtbolag nämner Östlin det norska bolaget Atlantic Sapphire som ett intressant case,

“Bolaget är unikt i att det producerar lax på land. Man gick precis ut med en emission där man tar in 600 miljoner norska kronor för att bygga en anläggning i Miami för att odla 90 tusen ton lax 2025. Det här är ett spännande tillväxtorienterat case.”

Östlin är positiv till laxsektorn som helhet även om man tagit hem en del vinster inom aktier som Grieg och Leroy. “Vi tror att branschen kommer omvärderas rätt ordentligt”, säger han.

När man letar bolag utanför Sverige, i synnerhet vad gäller Norge, betonar förvaltaren vikten av att ha lokala kontakter och “hålla örat mot rälsen”. “Är det något land man som svensk blir lurad i så är det Norge”, säger Östlin med glimten i ögat.

Jonathan Furelid, Finwire
Please follow and like us: