Blackrock kommenterar förhoppningar om G20-mötet

Amerikanska kapitalförvaltaren Blackrock och dess chefsstrateg Richard Turnill har i sin senaste veckokommentar valt att ta fokus på geopolitiken inför G20-mötet.

 

På marknaden finns det förhoppningar om att mötet kan leda till en minskad spänning mellan USA och Kina. Turnill skriver att detta återspeglas redan i BlackRocks geopolitiska riskindex (BGRI) för de båda länderna, då den ligger en bra bit under 2018 års toppar.

Samtidigt konstaterar Turnill att förtroendet mellan länderna är skadat på grund av handelsbråket, som han anser vara en aspekt av USA:s relation med Kina. Han tycker att det finns fortsatt en stor nedsida och att bristande samtal kan spä på oron för en devalvering av kinesiska yenen, vilket i sin tur skulle medföra en nedgång i kinesiska tillgångar.

Mot bakgrund av allt detta väljer Turnill därför att rekommendera högkvalitativa aktietillgångar samt amerikanska obligationer med kort löptid för att trygga investeringsportföljen.

Som vanligt presenteras även en tremånadersprognos för en rad olika tillgångsslag.

Man behåller övervikt på amerikanska aktier, neutral för japanska aktier och undervikt på europeiska. Man behåller även undervikt för amerikanska statsobligationer och europeiska ränteprodukter.

Please follow and like us:

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

Din mailadress kommer inte att publiceras.