Castellum redovisar ett förvaltningsresultat som var högre än väntat under andra kvartalet

Castellum, Malmö. Foto: Rikard Jansson

Fastighetsbolaget Castellum redovisar ett förvaltningsresultat som var högre än väntat under andra kvartalet 2019.

Hyresintäkterna steg till 1 438 miljoner kronor (1 388), att jämföra med Factset analytikerkonsensus som låg på 1 384 miljoner kronor.

Driftsöverskottet ökade till 1 067 miljoner kronor (1 002), en ökning med 6 procent

Förvaltningsresultatet steg till 808 miljoner kronor (755), att jämföra med analytikerkonsensus som låg på 750 miljoner kronor.

Resultatet före skatt var 1 825 miljoner kronor (1 383). Här ingår värdeförändringar på fastigheter med 1 193 miljoner kronor (596) och värdeförändringar på derivat med -176 miljoner kronor (32).

Resultatet efter skatt blev 1 245 miljoner kronor (1 660). Resultat per aktie hamnade på 4,56 kronor (6,08).

Substansvärde, EPRA NAV, steg till 184 kronor per aktie (159) den 30 juni, en ökning med 16 procent.

“I början av året tyckte jag mig se tecken på en inbromsning på hyresmarknaden, vilket påpekades i förra kvartalsrapporten. I dag är jag mer optimistisk än i januari. Vi ser många positiva signaler just nu”, kommenterar vd Henrik Saxborn i delårsrapporten och pekar på att hyresintäkterna stiger, nettouthyrningen har vänt upp igen, detaljplaner är klara och en större andel projekt.

“Sammanfattningsvis, ett bra kvartal med positiva framåtriktade undertoner. Jag vågar tro att vi även i år, om vi bortser från förändringar i portföljen, kommer att lyckas nå en tillväxt som inte ligger alltför långt ifrån vårt långsiktiga mål”, avslutar Henrik Saxborn.

Castellum, Mkr Q2-2019 Konsensus Förändring mot konsensus Q2-2018
Hyresintäkter 1 438 1 384 3,9% 1 388
Driftöverskott 1 067 1 002
Förvaltningsresultat 808 750 7,7% 755
Resultat före skatt 1 825 1 383
Nettoresultat 1 245 1 660
Resultat per aktie, kronor 4,56 6,08
Substansvärde, EPRA NAV, per aktie, kronor 184 159

Konsensusdata från Factset

Please follow and like us:

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

Din mailadress kommer inte att publiceras.