Cellink ökar omsättning och rörelseresultat under tredje kvartalet, bättre kostnadskontroll och produktmix under kvartalet

Cellink redovisar ökande omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar en vändning till vinst.

Omsättningen uppgick till 12,2 miljoner kronor (3,0), en ökning med 307 procent mot föregående år. Tillväxten är hänförlig till den ökande efterfrågan på bolagets produkter. Bolagets marginaler förbättrades under kvartalet tack vare bättre kostnadskontroll, effektivare produktion och en bättre produktmix.

Bolagets vd Erik Gatenholm skriver i en kommentar att efterfrågan på CELLINK:s teknologiplattform har fortsatt att öka globalt under tredje kvartalet. Introduktionen av en ny struktur för säljavdelningen och nya medarbetare har resulterat i goda resultat, enligt vd:n.

“Säljarbetet har fokuserats på att identifiera nya användningsområden bland läkemedelsbolag och cancerforskning där nya applikationer börjar växa fram. CELLINK har arbetat nära de kunder som införskaffat teknologiplattformen och flera nya användningsområden har tillkommit när produkterna börjar användas”, skriver Gatenholm i rapporten.

Rörelseresultatet blev 0,4 miljoner kronor (-1,1), med en rörelsemarginal på 3,3 procent.

Resultatet före skatt var 0,6 miljoner kronor (-1,1).

Resultatet efter skatt blev 0,4 miljoner kronor (-1,1).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -1,2 miljoner kronor (-2,6).

Kassan uppgick till 13 miljoner kronor (2,3) per utgången av kvartalet.

Cellink, Mkr Q3-2017/2018 Q3-2016/2017 Förändring
Nettoomsättning 12,2 3,0 306,7%
Rörelseresultat 0,4 -1,1
Rörelsemarginal 3,3%
Resultat före skatt 0,6 -1,1
Nettoresultat 0,4 -1,1
Kassaflöde från löpande verksamhet -1,2 -2,6
Please follow and like us:

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

Din mailadress kommer inte att publiceras.