Clas Ohlson minskade resultatet mer än väntat i andra kvartalet

Clas Ohlson. Pressbild.

Hemfixarkedjan Clas Ohlson redovisar lägre resultat än väntat under det andra kvartalet. Jämfört med föregående år sjönk vinsten. Bolaget aviserar åtgärder för den internationella marknadsnärvaron utanför Norden.

Omsättningen, som har meddelats tidigare, uppgick till 2 157 miljoner kronor (1 999). Den organiska tillväxten var 4 procent.

Bruttomarginalen var 41,6 procent (41,2).

Rörelseresultatet blev 33 miljoner kronor (125), väntat rörelseresultat var 80. Rörelsemarginalen var 1,5 procent (6,3).

Resultatet har belastats med kostnader av engångskaraktär och kostnader kopplade till handlingsprogrammet CO100+.

“Rörelseresultatet uppgick till 33 miljoner kronor. Nivån speglar marknadsklimatet, vår höga förändringstakt samt att de kostnadsbesparingar som identifierats ännu inte har gett effekt, vilket är enligt plan”, säger vd Lotta Lyrå i en kommentar

Rörelseresultatet exklusive extraordinära poster utföll på 124 miljoner kronor (140), med en rörelsemarginal exklusive extraordinära poster på 5,7 procent (7,0).

Resultatet före skatt var 33 miljoner kronor (124).

Resultatet efter skatt blev 25 miljoner kronor (96), analytikerkonsensus 62.

Resultat per aktie hamnade på 0,40 kronor (1,52).

Försäljningen i november ökade 10 procent till 979 miljoner kronor (889).

Clas Ohlsson meddelar vidare om en ny inriktning för den internationella marknadsnärvaron utanför Norden och som en följd av detta kommer butiksnätet i Storbritannien och Tyskland att avvecklas.

“Verksamheten i Storbritannien går efter 10 år fortsatt med betydande förlust även efter de åtgärder som vidtagits för att optimera butiksnätet de senaste åren. Utvärderingen av den pilot som gjorts med fyra butiker i Tyskland visar att verksamheten inte förmår leverera enligt plan och att rätt förutsättningar därmed inte finns för att nå lönsamhet. Med detta som bakgrund kommer butiksnätet i Storbritannien och Tyskland att avvecklas och vår närvaro på dessa marknader, i linje med den nya inriktningen, koncentreras till e-handel. Denna inriktning ger oss möjlighet att utveckla en skalbar affärsmodell inledningsvis för Storbritannien, Tyskland och på sikt andra marknader.”

Styrelsens beslut om ny inriktning för Clas Ohlsons marknadsnärvaro och att stänga butiksnätverket utanför Norden kommer att medföra en positiv effekt på rörelseresultat motsvarande cirka 75 miljoner kronor per år när avvecklingen är genomförd.

“Avvecklingen av butiksnätet i Storbritannien och Tyskland kommer att beröra cirka 150 medarbetare och den totala avvecklingskostnaden beräknas uppgå till maximalt 210 miljoner kronor. Planeringen inför stängning av de berörda butikerna kommer att göras med noga övervägande av respektive butiks hyresvillkor för att optimera avvecklingskostnaden totalt sett. Den beräknade avvecklingskostnaden kommer att redovisas i niomånadersrapporten för 2018/19”, skriver bolaget.

Clas Ohlson, Mkr Q2-2018/2019 Konsensus Förändring mot konsensus Q2-2017/2018
Nettoomsättning 2 157 1 999
Rörelseresultat 33 80 -58,8% 125
Rörelsemarginal 1,5% 6,3%
Rörelseresultat, ex eo 124 140
Rörelsemarginal, ex eo 5,7% 7,0%
Resultat före skatt 33 124
Nettoresultat 25 62 -59,7% 96
Resultat per aktie, kronor 0,40 1,52
Please follow and like us:

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

Din mailadress kommer inte att publiceras.