Cloetta ökade rörelseresultatet som väntat i andra kvartalet

Cloetta-produkter. Pressbild. Foto: Stefan Jerrevång/ TT

Godistillverkaren Cloetta redovisar en omsättning som var högre än väntat under andra kvartalet. Rörelseresultatet var i linje med marknadens förväntningar. Jämfört med föregående år steg vinsten.

Omsättningen uppgick till 1 583 miljoner kronor (1 472), att jämföra med Factset analytikerkonsensus som låg på 1 548.

Rörelseresultatet blev 159 miljoner kronor (155), väntat rörelseresultat var 156. Rörelsemarginalen var 10,0 procent (10,5).

Justerat rörelseresultat utföll på 161 miljoner kronor (145), väntat var 160, med en justerad rörelsemarginal på 10,2 procent (9,9).

Resultatet före skatt var 129 miljoner kronor (128), analytikerkonsensus 139.

Resultatet efter skatt blev 97 miljoner kronor (97), analytikerkonsensus 105.

Resultat per aktie hamnade på 0,34 kronor (0,34).

Cloetta, Mkr Q2-2019 Konsensus Förändring mot konsensus Q2-2018
Nettoomsättning 1 583 1 548 2,3% 1 472
Rörelseresultat 159 156 1,9% 155
Rörelsemarginal 10,0% 10,1% 10,5%
Rörelseresultat, justerat 161 160 0,6% 145
Rörelsemarginal, justerad 10,2% 10,3% 9,9%
Resultat före skatt 129 139 -7,2% 128
Nettoresultat 97 105 -7,6% 97
Resultat per aktie, kronor 0,34 0,34
Kassaflöde från löpande verksamhet 119

Konsensusdata från Factset

Please follow and like us:

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

Din mailadress kommer inte att publiceras.