Com Hem minskade nettoresultatet oväntat mycket i andra kvartalet, fokuserar på app-baserat tv-erbjudande

Anders Nilsson som idag är vd för ComHem blir ny vd för nya Tele2 när de båda bolagen fusioneras. Pressbild.

Kabeloperatören Com Hem redovisar en omsättning i linje med förväntan under andra kvartalet. Nettoresultatet var samtidigt lägre än väntat.

Omsättningen uppgick till 1 815 miljoner kronor (1 794), att jämföra med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 1 837. För Com Hem segmentet ökade nettoomsättningen med 3,5 procent, förklarat av en fortsatt stark tillväxt av Com Hems konsumenttjänster som ökade med 4,3 procent drivet av både pris och volym. Nettoomsättningen för Boxer segmentet minskade med 6,2 porocent vilket förklaras av fortsatt hög churn för DTT kunder, delger bolaget.

Vd:n Anders Nilsson skriver i rapporten att man slutförde systemintegrationen av Boxer under kvartalet och förväntar sig att realisera de återstående synergierna under andra halvåret. Med detta sista steg i integrationen av Boxer har bolaget nu ett helt integrerat bolag med alla funktioner centraliserade för de båda varumärkena.

Konsument ARPU i Com Hem segmentet ökade med 8 kronor sekventiellt till 378 kronor till följd av prisjusteringar som genomfördes under första kvartalet medan konsumentchurnen sjönk med 2,0 procentenheter sekventiellt till 12,8 procent. Konsumentchurnen var något högre jämfört med andra kvartalet 2017 på grund av rutinförändringar.

Bolagets för andra halvåret kommer som alltid vara att fortsätta öka kundnöjdheten för att skapa en hållbar tillväxt.
Man uppgraderar sitt nätverk för att kunna lansera höghastighetstjänster för att ytterligare förbättra bredbandstjänsten och möta ökad efterfrågan från kunder på högre hastigheter och kapacitet. Därutöver fokuserar man på att utveckla bolagets helt app-baserade tv-erbjudande och göra det till bolagets främsta produkt i framtiden, delger vd:n.

Ebitda-resultat blev 693 miljoner kronor (707), väntat 755, med en ebitda-marginal på 38,2 procent (39,4).

Jämförelsestörande poster uppgick till 51 miljoner kronor för andra kvartalet (21) och inkluderar 5 miljoner kronor avseende omstrukturering och 26 miljoner kronor i kostnader avseende den pågående fusionen med Tele2.

Underliggande ebitda uppgick till 758 miljoner kronor (730).

Resultatet efter skatt blev 105 miljoner kronor (110), analytikerkonsensus 137.

Resultat per aktie hamnade på 0,60 kronor (0,61).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 533 miljoner kronor (478).

Bolaget bekräftar tidigare guidning för 2018 där bolaget strävar efter på medellång sikt att leverera en medelhög ensiffrig tillväxt i underliggande EBITDA på helårsbasis för hela koncernen. Bolagets investeringar förväntas ligga inom intervallet 1,0-1,1 miljarder kronor årligen för hela koncernen. Bolaget ämnar behålla deras skuldsättning inom intervallet 3,5-4,0x underliggande EBITDA rullande tolv månader.

Com Hem, Mkr Q2-2018 Konsensus Förändring mot konsensus Q2-2017
Nettoomsättning 1 815 1 837 -1,2% 1 794
EBITDA 693 755 -8,2% 707
EBITDA-marginal 38,2% 41,1% 39,4%
Nettoresultat 105 137 -23,4% 110
Resultat per aktie, kronor 0,60 0,61
Kassaflöde från löpande verksamhet 533 478

 

Please follow and like us:

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

Din mailadress kommer inte att publiceras.