Dödskors är FAKE NEWS

Ett death cross är en signal i teknisk analys som indikerar att en större sell off i marknaden. Signalen fullbordas när ett kortare moving price average  korsar ett mer långsiktigt. Det mest använda är 50-day och 200-day moving averages.

I fredags så fullbordade S&P500 ett death cross något som bara hänt tre gånger sedan IT kraschen för dryga 18 år sen. Två av dessa death cross har varit början på en rejäl nedgång i marknaden. 2001 och 2008, värst var 2008 då S&P500 mer än halverades efter att MA 50 korsade MA 200 den 30 juni. Historiskt har ett death cross haft ett värde som en indikator på när vi går ifrån bullmarknad till bearmarknad. Men hur man ska navigera efter denna indikatorn på ett lönsamt sätt är en annan fråga.

Under de senaste 90 åren har S&P500 genomgått 39 st death cross samt golden cross(kortsiktigt average bryter upp ur de långsiktiga), med andra ord 20 st death cross och 20 st golden cross. Under endast 20% av tillfällena har ett death cross genererat en negativt utvecklingen på S&P500 ifrån punkten där death crosset skapades till punkten då MA 50 har brutit upp igenom MA 200 igen(golden cross). Medans resultatet ifrån ett golden cross har utmynnat i positiv avkastning 75% av tillfällena. Med tanke på den fantastiska historiska avkastningen på S&P500 så är det rimligt att vara försiktig när man går emot marknaden. Även med en indikator som ett death cross.

Warren Buffett For 240 years it’s been a terrible mistake to bet against America, and now is no time to start.”

Att betta emot marknaden, aktier, etc långsiktigt kommer nästan alltid med extra kostnader i form av lån. Lägg där till denna historiska förväntade värdeökningen hos en tillgång, samt inflation och en skev bild av att vinsten av en blankning endast kan vara 100% men förlusten kan bli oändlig. Dessa barriärer har en tendens till att göra att tillgångar går högre än de borde innan blankare väljer att gå emot, pga att risk/reward bilden måste inkludera alla dessa “extra risker”. Bitcoin för drygt ett år sen skapade lite av en “perfekta stormen” när de kommer till motvind för blankarna. Extrem volatilitet, dyra lån, osäkra marknadsplatser samt en svårvärderad tillgång. De hela blev lite av ett paradis för traders där aktörernas begränsningar hjälpte till att skapa “felprissättningar” på ett sällan tidigare skådat sätt.

/

Fågeln

Please follow and like us:

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

Din mailadress kommer inte att publiceras.