Enter Fonder ser goda förutsättningar för svensk verkstad

Enter Fonder bedömer att flaskhalsar i produktionen leder till att företagen investerar för att kunna möta kundernas efterfrågan. Det i kombination med stigande råvarupriser och en låg krona talar för goda förutsättningar för de svenska verkstadsbolagen.

Det framgår av en marknadsrapport skriven av Anders Wilson, chef för ränteförvaltning och makroanalys på Enter och av Jon Hyltner, aktieförvaltare och analytiker.

Ett tema på marknaden är att allt fler bolag talar om flaskhalsar i produktionen, antingen i den egna verksamheten eller hos leverantörer. Det pekar på att kapacitetsutnyttjandet är högt inom flera områden.

Fondteamet bedömer att det finns goda möjligheter till en period med ökade investeringar som bör gynna verkstadssektorn. Det borde ge positiva ”ringar på vattnet-effekter” för industrin.

Ett annat tecken på en stark industrikonjunktur är stigande priser för industrimetaller. Det i kombination med ett stigande oljepris innebär att fler projekt blir lönsamma och borde leda till en ökad investeringsvilja i sektorn något som också bör bidra till en förbättrad efterfrågan.

Utöver en underliggande bra efterfrågan så har svenska kronan tappat rejält på sistone. Riksbankens räntepolitik utpekas som en anledning till kronsvagheten. Oavsett anledning till kronförsvagningen så ger det en rejäl skjuts till vinsterna för verkstadsbolagen, bedömer man.

Carl Becht, Finwire

Please follow and like us: