Epiroc ökade nettoresultatet med 23 procent – ska höja kapaciteten ytterligare för att möta efterfrågan

Gruv- och bergbrytningsteknikbolaget Epiroc redovisar ökad omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar även högre vinst.

Det är bolagets första rapport sedan avknoppningen från Atlas Copco.

Omsättningen uppgick till 9 843 miljoner kronor (7 879), en ökning med 25 procent mot föregående år. Den organiska tillväxten var 22 procent.

Rörelseresultatet blev 1 810 miljoner kronor (1 468), med en rörelsemarginal på 18,4 procent (18,6).

Resultatet inkluderar kostnader om 181 miljoner (53) relaterade till splitten från Atlas Copco och förändring i avsättning till långsiktiga incitamentsprogram. Även valuta, utspädning från förvärv och kontraktstillverkning påverkade negativt.
Orderingången under andra kvartalet landade på 10 483 miljoner kronor (8 662), en ökning med 21 procent mot föregående år. Organiskt växte den med 18 procent.

Resultatet före skatt var 1 766 miljoner kronor (1 458).

Resultatet efter skatt blev 1 321 miljoner kronor (1 078), en ökning med 23 procent mot föregående år. Resultat per aktie hamnade på 1,09 kronor (0,89).

Efterfrågan på Epiroc-koncernens produkter och service uppges ha varit fortsatt stark under andra kvartalet. Orderingången ökade i alla geografiska regioner med undantag för
Nordamerika, där orderingången minskade något jämfört med ett starkt andra
kvartal 2017.

Vd Per Lindberg uppger att efterfrågan fortsätter att vara god i början av tredje kvartalet.

“Det gläder mig att vi kunde öka våra utrustningsleveranser jämfört med första kvartalet. Vi fortsatte att öka vår kapacitet, inklusive ökad slutmontering hos underleverantörer för att behålla vår anpassningsförmåga och kapitaleffektivitet. Trots framstegen måste vi vidta ytterligare åtgärder för att få vår kapacitet i nivå med den nuvarande efterfrågan”, kommenterar han i rapporten.

Vd:n uppger vidare att bolaget även kommer att ha en del kostnader under det andra halvåret kopplade till delningen från Atlas Copco-koncernen och noteringsprocessen, om än på lägre nivå.

Epiroc, Mkr Q2-2018 Q2-2017 Förändring
Nettoomsättning 9 843 7 879 24,9%
Rörelseresultat 1 810 1 468 23,3%
Rörelsemarginal 18,4% 18,6%
Resultat före skatt 1 766 1 458 21,1%
Nettoresultat 1 321 1 078 22,5%
Resultat per aktie, kronor 1,09 0,89 22,5%
Orderingång 10 483 8 662 21,0%

Anton Wilén, Finwire

Please follow and like us:

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

Din mailadress kommer inte att publiceras.