Europeiska fondutflöden i juni högsta på fem år

Europeiska fondutflöden i juni var de högsta på fem år. Det rapporterar Funds Europe.

Den europeiska fondindustrin noterade fondutflöden på totalt 10,5 miljarder euro netto under månaden, med börshandlade fonder inräknade. Passiva fonder drabbades hårdare än aktiva fonder med ett utflöde på 3,6 miljarder euro, den första månaden med nettouttag sedan maj 2016.

Investerare valde bort japanska och europeiska aktier, samt obligationsfonder och tillväxtmarknadsfonder.

Amerikanska aktiefonder går dock fortsatt bra med positiva flödessiffror mot bakgrund av goda förväntningar på vinsttillväxten. Det noterades ett inflöde för storbolagsfonder, globala tillväxtfonder och teknologifonder.

Blackrock var en av de aktörer som drabbades hårdast. Enligt Morningstar noterades ett utflöde för aktören på 638 miljoner euro. Detta trots att den börshandlade produkten iShares noterades för ett inflöde på 1,3 miljarder euro.

Enligt en researchchef på Morningstar var en utbredd försäljning av mer riskfyllda tillgångar något som dominerade den europeiska fondmarknaden under månaden.

Carl Becht, Finwire

Please follow and like us:

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

Din mailadress kommer inte att publiceras.