Finwires morgonnyheter, stark rapport från Moberg Pharma men svagare från Zalando

Foto: Rikard Jansson

Finwires morgonnyheter, idel rapporter:

 

Kosmetikabolaget Oriflames omsättning uppgick till 321,9 miljoner euro (347,6) justerat för effekten av IFRS, att jämföra med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 325. Rörelseresultatet blev 38,5 miljoner euro (40,5), väntat rörelseresultat var 37,9. Utmanande marknadsvillkor på nyckelmarknader enligt vd.
Moberg Pharma redovisar omsättning som uppgick till 141,9 miljoner kronor (136,1), en ökning med 4 procent mot föregående år. Rörelseresultatet blev 16,3 miljoner kronor (0), med en rörelsemarginal på 11,5 procent. Samtliga ledande varumärken redovisade stark tvåsiffrig tillväxt under kvartalet.

Företagsnytt: Danska smyckesjätten Pandora justerar sin finansiell guidning för 2018 och man väntar sig nu lägre intäkter och rörelseresultat (Ebitda) från tidigare guidning. Bolaget delger även att intäkterna under det andra kvartalet uppgick till 4 819 miljoner danska kronor, motsvarande en tillväxt om 4 procent i lokal valuta. EBITDA-marginalen i det andra kvartalet blev 31,1 procent, jämfört med 33,4 procent för samma period i fjol.
Pandora säger upp 397 anställda, varav 218 i Thailand, i vad som beskrivs stödja bolagets strategi och “skydda lönsamheten”.
Castellums CIO Erika Olsén har beslutat sig för att lämna för ett nytt jobb utanför fastighetsbolaget. Erika Olsén har varit en del av koncernledningen sedan november 2015.

Analyser: Sydbank sänker sina förväntningar på Pandora, då man bedömer att det råder en stor osäkerhet kring framtida tillväxt. Banken sänker nu aktien till behåll efter att ha varit optimistiska kring aktien med en köprekommendation som man haft sedan 2012.

Aktier: Nordea Fonder har ökat något i IT-bolaget Knowit och passerat flaggningsgränsen 5 procent. Det rör sig om 37 635 aktier som köpts enligt en transaktion daterad 3 augusti.

Utländska rapporter: Zalandos omsättning och nettoresultat var lägre än väntat under andra kvartalet. Omsättningen uppgick till 1 330 miljoner euro (1 101), att jämföra med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 1 362. Resultatet efter skatt blev 51,8 miljoner euro (47,4), mot analytikerkonsensus på 56,5. Helårets omsättningstillväxt förväntas nu hamna i lägre halvan av tillväxtmålet på 20-25 procent och det justerade rörelseresultatet i lägre delen av spannet 220-270 miljoner euro.
Tyska bankjätten Commerzbank ökade vinsten i det andra kvartalet och siffran var klart högre än väntat. Banken säger sig fokusera på fortsatt tillväxt och att implementera strategin Commerzbank 4.0.
Oljebolaget IPC redovisar ökande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar högre nettovinst. Golvet i produktionsprognosen för helåret höjs.
Amerikanska industribolaget Kennametal redovisar en omsättning och ett resultat som var högre än väntat under fjärde kvartalet. Omsättningen uppgick till 646 miljoner dollar (565), att jämföra med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 631,5.

Från omvärlden: Danska motsvarigheten till EBM inleder en brottsundersökning av Danske Bank mot bakgrund av flera klagomål om att den estniska verksamheten har använts för pengatvätt. De danska åklagarna har följt fallet väldigt nära under en längre tidsperiod, på grund av fallets mycket allvarliga karaktär och omfattning.
Snacks- och dryckesjätten PepsiCo meddelar att Indra Nooyi efter 12 år avgår som vd. Hon lämnar den 3 oktober efter att ha arbetat för företaget i totalt 24 år men kommer att vara kvar som styrelseordförande tills början av 2019.
Gruvjätten BHP Billiton ska öka investeringarna i utveckling och prospektering av nyckelgruvor i Australien. Satsningen syftar till att säkerställa den egna tillgången till metallen, som är en viktig komponent i batterier, för att kunna möta den ökade efterfrågan på elbilar.

Makro: Australien lämnade som väntat räntan oförändrad vid 1,5 procent.
Japanska hushållens konsumtion -3,9 procent på årsbasis i juni (-1,5), väntat -1,5.
Nederländernas konsumentpriser, KPI, +2,1 procent i årstakt under juli (+1,7).
Tysklands industriproduktion -0,9 procent i månadstakt under juni (+2,6) – väntat -0,5 procent.
Tysklands handelsbalans (säsongsjusterad) +19,3 miljarder euro i juni (+20,3), väntat +20,3.
Danmarks industriproduktion -1,8 procent i årstakt under juni (-1,7).

Please follow and like us:

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

Din mailadress kommer inte att publiceras.