Flera likheter med IT-bubblan enligt Simon Blecher

Simon Blecher, analytiker på Carnegie Fonder. Pressbild.

Det finns flera likheter idag jämfört med situationen runt IT-bubblan vid millennieskiftet skriver Carnegie-förvaltaren Simon Blecher i en sommarkrönika.

“Listan kan göras lång, men visst finns det kusliga likheter med idag. Börsuppgången i USA är inne på tionde året, men den blir alltmer smalare. Nya dagliga kursrekord på Nasdaq, men flera bolag på de breda listorna faller och likaså uppvisar såväl S&P som Dow Jones svaghet och är en bit ifrån sina rekord. Samtidigt utgör de populära FAANG-bolagen, Facebook, Amazon, Apple, Netflix och Google, över en fjärdedel av Nasdaq”, skriver förvaltaren och pekar på att värde som investeringsstrategi har utvecklats väldigt dåligt relativt tillväxtstrategi, särskilt de senaste månaderna.

Enligt Blecher blir dyra aktier för närvarande dyrare medan billigare aktier blir billigare. Tittar man på fondbolagets Sverigefond idag har den avsevärt lägre värdering, både mätt med P/e-tal och skuldjusterat, mätt som ev/ebit, än övriga Stockholmsbörsen. “Vår portfölj har tillika mycket högre utdelning än börsen som helhet”, uppger Blecher.

Fondförvaltaren frågar sig vad som händer om värderingsgapet mellan svenska aktier och amerikanska stängs kommande 3-5 år samtidigt som Riksbanken nyktrar till och dollarn kostar sju kronor. Blecher gissar på kraftig förlust för de placerare som väljer globala vägen istället för den svenska och bedömer att den svenska börsuppgången inte har varit lika lång som den amerikanska om man tittar på de trettio största svenska börsbolagen de senaste tre åren.

Avslutningsvis skriver Blecher att marknaden nog inte kommer att få se en så pass stor vinstnedgång och skulle det ändå inträffa, tror fondförvaltaren att deras portfölj av lågt skuldsatta bolag med stabil intjäning och dolda värden kommer klara sig betydligt bättre.

“Summa summarum för en långsiktig placerare med en horisont på fem år är det attraktivt med värdeaktier på nuvarande nivåer”, skriver Carnegie-fondförvaltaren.

Carl Becht,  Finwire

Please follow and like us: