Fondbranschen kan stå inför omfattande förändringar när fondtorget görs om – Di

Affärsman.

Närmare 200 miljarder av pensionsspararnas pengar kan bollas mellan fonder när fondtorget i premiepensionens nu görs om. Omfattande fusioner och konsolideringar inom fondbranschen ligger i korten och flera bolag har redan agerat. Det framgår av en artikel i Di.

Bland de fondbolag som agerat genom att fusionera fonder för att möta de nya kraven från PPM finns Simplicity, Insiderfonder och Naventi.

Simplicity fusionerar fonderna Europa, Afrika och Indien med Simplicity Norden. Detta som ett resultat av att varje enskild fond, enligt de nya reglerna, måste ha minst en halv miljard kronor i kapital utanför systemet. Simplicitys relativt små aktiefonder kvalar då inte in.

På frågan om den som har en indienfond verkligen vill flytta sina pengar till Norden, svarar Simplictys vd Ulf Ingemarson:

”Vi känner många av våra kunder personligen. De har i första hand valt oss som förvaltare. Geografi kommer i andra hand. Med den här flytten får de samma strategi och analys. Nordenfonden har gått väldigt bra.”

Andra fonder som agerat är Insiderfonder som stoppade in Inside Australia i bolagets globalfond tidigare i år, men ännu lever man inte upp till det externa kapitalkravet. Indecap och Naventi har också ansökt om att slå samman fonder. Båda bolagen uppger dock att besluten inte har koppling till nyordningen inom premiepensionen.

”Det är en renodling av verksamheten, som fanns på agendan redan förra året. Fonderna är relativt små och vi vill fokusera på kärnverksamheten”, säger Naventis vd Filip Peiró.

Bolagets tillväxtmarknadsfond och fonden Naventi offensiv ska gå upp i Naventi offensiv flex. Alla tre fonderna finns på fondtorget i dag, men den sistnämnda är den enda med tillräckligt kapital för de nya reglerna.

Totalt är det 284 av de 825 fonder som är valbara i dag som inte lever upp till något av huvudkraven i det nya regelverket. Tillsammans förvaltar de över 190 miljarder kronor. Flest, 166 fonder, faller på att de inte är tillräckligt stora utanför systemet.

För spararnas del kommer förändringarna på fondtorget att märkas under första halvåret 2019. Då skickar Pensionsmyndigheten brev till sparare med placeringar i fonder som inte längre finns kvar. Väljer man inget annat placeras pengarna i statens alternativ AP7 Såfa.

Jonathan Furelid, Finwire

Please follow and like us:

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

Din mailadress kommer inte att publiceras.