GHP ökar omsättningen och ebitda men minskar nettoresultat något under andra kvartalet, fortsatt god efterfrågan

GHP redovisar ökande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar även ett ökat ebitda-resultat men en minskad nettovinst.

Omsättningen uppgick till 335,7 miljoner kronor (287,6), en ökning med 17 procent mot föregående år. Den organiska tillväxten löd 15,8 procent (17).

Vd:n Daniel Öhman skriver inledningsvis i en kommentar att det andra kvartalet har varit ett kvartal fullt av spännande utveckling på flera fronter.

“Höjdpunkten är vårt nya managementavtal i Kuwait som innebär att GHP International tar ett viktigt steg framåt. Men även förvärvet av Hagastaden Hudcentrum och utvecklingen av vår urologi och ortopedi i Stockholm är betydelsefulla och viktiga satsningar för GHP”, förklarar bolagschefen.

Segmentet Norden fortsätter att växa i kvartalet, trots att man i år har en viss påskeffekt i det andra kvartalet.

“Tillväxten har sin grund i att det finns en stark efterfrågan på högkvalitativ sjukvård från patienter och kunder. Den senaste tiden har vi även sett en ökad förståelse för att det måste finnas rimliga prisnivåer för specialistsjukvård. Dessa signaler stärker vår tro på att vårt motto, ”Kvalitet genom specialisering”, är rätt väg framåt”, säger Öhman.

Ebitda-resultat blev 38,1 miljoner kronor (21,1), med en ebitda-marginal på 11,3 procent (7,3).

Resultatet efter skatt blev 12,7 miljoner kronor (13,6), en minskning med 7 procent mot föregående år. Finansnettot var under förra året positivt medan i år är det negativt, vilket minskat vinsten.

Resultat per aktie hamnade på 0,17 kronor (0,18), vilket innebär en minskning med 6 procent mot föregående år.

GHP, Mkr Q2-2019 Q2-2018 Förändring
Nettoomsättning 335,7 287,6 16,7%
EBITDA 38,1 21,1 80,6%
EBITDA-marginal 11,3% 7,3%
Nettoresultat 12,7 13,6 -6,6%
Resultat per aktie, kronor 0,17 0,18 -5,6%
Please follow and like us:

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

Din mailadress kommer inte att publiceras.