Imint ökade omsättningen rejält och vände till nettovinst i andra kvartalet

Mjukvarubolaget Imint redovisar en rejält ökad omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget vände även till plus på sista raden.

Omsättningen uppgick till 8,6 miljoner kronor (4,9), en ökning med 76 procent mot föregående år.

Rörelseresultatet blev -0,3 miljoner kronor (-2,3).

Resultatet före och efter skatt var 0,4 miljoner kronor (-2,4). Resultat per aktie hamnade på 0,04 kronor (-0,27).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 1,6 miljoner kronor (-2,3). Likvida medel var på 35,1 miljoner kronor (43,6) vid slutet av perioden.

“Det har varit ytterligare ett bra kvartal med många nya affärer. Särskilt stolta är vi över tilläggsavtalen med Sharp och Vivo, som befäster vår starka position och visar att vi har ett bra erbjudande som kompletterar vår videostabilisering”, kommenterar vd Andreas Lifvendahl i rapporten.

“I slutet av kvartalet var vi 32 anställda i bolaget inklusive konsulter och vi har under de senaste fyra kvartalen legat stabilt runt den nivån. Arbetet med att optimera arbetsmetodik och öka effektiviteten inom utveckling och leverans har varit fruktsamt”, uppger han vidare.

Imint, Mkr Q2-2018 Q2-2017 Förändring
Nettoomsättning 8,6 4,9 75,5%
Rörelseresultat -0,3 -2,3
Resultat före skatt 0,4 -2,4
Nettoresultat 0,4 -2,4
Resultat per aktie, kronor 0,04 -0,27
Please follow and like us:

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

Din mailadress kommer inte att publiceras.