Kambi ökar omsättning och rörelseresultat under andra kvartalet, lägre än konsensus

Kambi:s logotype.

Spelbettingbolaget Kambi redovisar ökande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan, men som hamnar något under förväntningarna. Bolaget rapporterar även högre vinst.

Omsättningen uppgick till 17,6 miljoner euro (14,1). Konsensus enligt Bloomberg låg på 17,8 miljoner euro.

Intäkter från reglerade marknader uppgick till 48 procent. I den föregående rapporten var denna siffra 50 procent.

Bolagets vd skriver i en kommentar att det amerikanska beslutet från den högsta domstolen i landet som gjorde gällande att sportspelsförbudet är oförenligt med konstitutionen medför en betydande affärsmöjlighet för Kambi.

I tidigare kvartalsrapporter har bolaget diskuterat hur Kambi har förberett sig för ett sådant resultat och företagets proaktiva ansträngningar i USA kan redan ses i de senaste affärsvinsterna, uppger vd:n.

Vd:n skriver avslutningsvis att Kambi uppvisat väldigt positiva resultat de senaste månaderna både operationellt och kommersiellt.

Ebitda landade på 5 miljoner euro (2,2), motsvarande en marginal om 28 procent (15). Analytikerkonsensus låg här på 5,2 miljoner euro.

Rörelseresultatet blev 2,4 miljoner euro (0,3). Rörelsemarginalen var 13,6 procent (2,1).

Resultatet före skatt var 2,3 miljoner euro (0,2).

Resultatet efter skatt blev 1,7 miljoner euro (0,1).

Kambi, MEUR Q2-2018 Q2-2017
Nettoomsättning 17,6 14,1
Rörelseresultat 2,4 0,3
Rörelsemarginal 13,6% 2,1%
Resultat före skatt 2,3 0,2
Nettoresultat 1,7 0,1

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

Din mailadress kommer inte att publiceras.