Paradox ökar omsättning men minskar rörelseresultat under andra kvartalet, lägre än väntat

Pressbild: Fredrik Wester, Paradox

Gamingbolaget Paradox redovisar en omsättning som var lägre än väntat under andra kvartalet. Bolaget rapporterar minskad vinst.

Omsättningen uppgick till 298,9 miljoner kronor (289,4), att jämföra med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 346.

Intäkterna är framförallt hänförliga till Cities: Skylines, BATTLETECH, Stellaris, Hearts of Iron IV och Europa Universalis IV.

Bolagets avgående vd Fredrik Wester som kommer inta rollen som styrelseordförande och den tillträdande vd:n Ebba Ljungerud skriver i en kommentar att under årets andra kvartal släppte man ett nytt spel i form av BATTLETECH, samt flera expansioner till existerande spelserier: Distant Stars till Stellaris och Parklife till Cities: Skylines, vilken också blev den bäst säljande Cities: Skylines-expansionen någonsin under de första 24 timmarna efter lansering.

Tack vare dessa spelsläpp redovisar man nu den högsta kvartalsomsättningen sedan Paradox börsnoterades. Samtidigt är bolagets marginaler lägre än vid motsvarande tidpunkt i fjol, vilket hänförs till större royaltyutbetalningar än vanligt samt engångskostnader i form av avskrivningar för två nedlagda, icke-utannonserade spelprojekt.

Bolaget fortsätter att investera i sin förlagsverksamhet, marknadsföring och utvecklingsstudior. I vd-ordet upprepar man att dessa investeringar medför lägre vinstmarginaler på kort sikt, men lägger samtidigt grunden för bolagets framtida tillväxt.

Rörelseresultatet blev 99,4 miljoner kronor (162,3). Rörelsemarginalen var 33,3 procent (56,1).

Royalties har ökat jämfört med jämförelseperioden till följd av en ökad försäljning av externt utvecklade spel samt på grund av royalties till externa rättighetsinnehavare. Kostnaderna för spelutveckling har ökat till följd av satsningar och lanseringar av nya spelprojekt.

Under perioden har som tidigare nämnt två spelprojekt lagts ned, vilket belastar direkta kostnader med nedskrivningar uppgående till 20,6 miljoner kronor (3,3).

Resultatet före skatt var 99,5 miljoner kronor (162,3).

Resultatet efter skatt blev 77,9 miljoner kronor (126,3), analytikerkonsensus 132.

Resultat per aktie hamnade på 0,74 kronor (1,20).

Likvida medel och övriga kortfristiga placeringar uppgår vid periodens utgång till 329,3 miljoner kronor (253,2).

Paradox, Mkr Q2-2018 Konsensus Förändring mot konsensus Q2-2017
Nettoomsättning 298,9 346 -13,6% 289,4
Rörelseresultat 99,4 162,3
Rörelsemarginal 33,3% 56,1%
Resultat före skatt 99,5 162,3
Nettoresultat 77,9 132 -41,0% 126,3
Resultat per aktie, kronor 0,74 1,20

Carl Becht, Finwire 

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

Din mailadress kommer inte att publiceras.