Sämre snurr för Vestas

Anders Runevad, president och vd på Vestas. Pressbild.

Vindkraftsjätten Vestas redovisar minskande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar minskad vinst men upprepar prognoserna för helåret.

Bolagets vd Anders Runevad skriver i rapporten att vindkraft fortsätter att pressa elpriserna och öppnar upp för hållbar energi, vilket på lång sikt skapar en större marknad för vindkraft. På kort sikt har det dock inneburit häftig konkurrens som påverkat lönsamheten i sektorn och som tillsammans med valutavindar inneburit att Vestas första kvartal blev sämre än motsvarande period i fjol.

Omsättningen uppgick till 1 694 miljoner euro (1 885), en minskning med 10 procent mot föregående år.

Rörelseresultatet blev 126 miljoner euro (211), med en rörelsemarginal på 7,4 procent (11,2).

Resultatet före skatt var 137 miljoner euro (214).

Resultatet efter skatt blev 102 miljoner euro (160), en minskning med 36 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 4,3 euro (5,0), vilket innebär en minskning med 14 procent mot föregående år.

Bolaget upprepar utsikterna för 2018 och spår att intäkterna landar i intervallet 10-11 miljarder euro, att rörelsemarginalen uppgår till mellan 9-11 procent. 

Vestas, MEUR Q1-2018 Q1-2017 Förändring
Nettoomsättning 1 694 1 885 -10,1%
Rörelseresultat 126 211 -40,3%
Rörelsemarginal 7,4% 11,2%
Resultat före skatt 137 214 -36,0%
Nettoresultat 102 160 -36,3%
Resultat per aktie, EUR 4,3 5,0 -14,0%
Please follow and like us: