Survival of the fittest

Förmågan att kunna anpassa sig efter marknaden är i min bok en av de viktigaste egenskaperna hos en trader. Få strategier är immuna mot marknadens olika typer av humör. Vissa månader avkastar en strategi väldigt bra, en annan månad blöder den pengar och det är mitt jobb att mjölka rätt strategi.

Det finns många saker som förändrar marknadens dynamik, det vanligaste folk pratar om är riskaptit. Något som oftast svänger med börsens humör, står börsen högt är riskaptiten hög och tvärtom. Det är dock inte så enkelt, riskviljan brukar också skilja sig åt i små mot stora bolag. Till exempel de senaste månaderna har det varit hög riskvilja i de större bolagen som har över avkastat de mindre listorna. Samtidigt som volymerna på de mindre listorna varit väldigt låga. Man kan även se skillnader på riskaptit i diverse sektorer, alltifrån skillnaderna mellan cykliska aktier till mer stabila bolag. Men de mer intressanta branschspecifika marknadsdynamikerna är när vissa nischer är glödheta, likt hur tex greentech har handlats i år. Man ser flöden som köper helt utan någon som helst tanke på värdering eller exekvering. 

Mifid 2 var en stor systemförändring i marknaden som påverkat hur aktier handlas och därmed påverkat hur jag ser på rörelserna i en aktie. Innan Mifid var ticksizen mycket mindre, vilket gav betydligt tjockare bok. I aktier med bra likviditet kunde ett starkt bid och lite momentum uppåt skapa väldigt raka och stora rörelser som lätt spårade ur lite för mycket samtidigt som händelseförloppet var relativt långsamt. När bägaren sen blev full och biddet inte längre kunde bära aktien följde en djupare dipp samt några vågrörelser. Nu efter Mifid blir inte biddet lika tjockt och stabilt vilket gör att aktien inte kan bäras lika högt. Därmed är det inte lika vanligt att rörelsen uppåt följs av en dipp som är särskilt djup och första rörelsen har en tendens till att gå mycket snabbare då likviditeten är sämre. Rörelserna innehåller mer brus och är inte lika vågformade samt fake outs är betydligt vanligare. Detta i kombination med att algos har mycket lättare att fronta våra ordrar gör att det här yrket har blivit ännu lite svårare sedan EU klubbade igenom Mifid 2.

Finns många andra förändringar i marknaden som påverkar oss traders och de är vårat jobb att anpassa oss och överleva.  

/

Fågeln

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

Din mailadress kommer inte att publiceras.