Veoneers omsättning och förlust sämre än väntat under andra kvartalet

Foto: Finwire

Veoneer redovisar en omsättning som var lägre än marknadens förväntningar under andra kvartalet. Bolagets förlust ökade under perioden och blev större än väntat.

Omsättningen uppgick till 572 miljoner dollar (579), att jämföra med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 584.

Rörelseresultatet blev -48 miljoner dollar (-12).

Bruttovinsten blev 112 miljoner dollar (120), med en bruttovinstmarginal på 19,6 procent (20,7).

Ebitda-resultat blev -21 miljoner dollar (-12).

Resultatet före skatt var -63 miljoner dollar (-19), analytikerkonsensus -40,7.

Veoneer knoppades av från Autoliv tidigare i år och bolagets främsta prioriteringar ligger nu på orderingång, framgångsrikt genomförande av pågående leveranser och en konkurrenskraftig teknologiportfölj, enligt vd och styrelseordförande Jan Carlson.

“Vår starka orderingång de senaste 12 månaderna väntas generera en försäljning väl över fem miljarder dollar under avtalens löptid. Sedan vår investerardag i slutet av maj har vi fått 15 nya order inom samtliga produktområden, vilket ger en årlig orderingång i nivå med den vid kvartalets slut. Här ingår små, strategiskt viktiga ordrar med två nya kunder för vision, radar och förarkameror på den snabbt växande marknaden för aktiva säkerhetsprodukter i Kina. Dessa är utöver de betydande ordrarna inom vision och förarkameror som vi kommunicerat tidigare under andra kvartalet”, skriver han i rapporten.

För närvarande ser bolaget ökad kundaktivitet för hela produktportföljen, samt en högre andel aktiv säkerhet i bilförsäljningen än förväntat.

“Dessa tidiga marknadsindikationer är uppmuntrande och om vi kommer fram till att de väntas påverka de försäljningsmål vi kommunicerat för 2022 och framåt, så kan de även komma att påverka våra kortsiktiga investeringsbehov”, skriver han vidare.

Veoneer, MUSD Q2-2018 Konsensus Förändring mot konsensus Q2-2017
Nettoomsättning 572 584 -2,1% 579
Bruttovinst 112 120
Bruttovinstmarginal 19,6% 20,7%
EBITDA -21 -12
Rörelseresultat -48 -12
Resultat före skatt -63 -40,7 -19
Please follow and like us:

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

Din mailadress kommer inte att publiceras.