Vitec ökar intäkterna och resultatet i andra kvartalet

Programvarubolaget Vitec Software redovisar ökande intäkter och högre resultat i andra kvartalet 2019 jämfört med samma kvartal i fjol.

Nettoomsättningen steg till 291 miljoner kronor (243), en ökning med 20 procent mot föregående år.

Ebita-resultat blev 66,8 miljoner kronor (50,1), med en ebita-marginal på 23,0 procent (20,6).

Rörelseresultatet blev 37,3 miljoner kronor (25,9), med en rörelsemarginal på 12,8 procent (10,7).

Resultatet före skatt var 34,4 miljoner kronor (23,0).

Resultatet efter skatt blev 24,6 miljoner kronor (18,6). Resultat per aktie hamnade på 0,76 kronor (0,62), vilket innebär en ökning med 23 procent mot föregående år.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 3,0 miljoner kronor (6,9).

“Vi ser en positiv utveckling i andra kvartalet med stärkta marginaler och ökad omsättning. Andelen repetitiva intäkter fortsätter att öka, vilket är i linje med vår allmänna strävan. I stort sett alla delar av koncernen levererar bättre resultat och omsättning än samma period förra året. Det finns inga enstaka förklaringar till det förbättrade resultatet utan det är en konsekvens av ett idogt och fokuserat arbete i hela koncernen”, kommenterar vd Lars Stenlund i delårsrapporten.

“Vi kommer från och med denna rapport att redovisa ett ytterligare resultatmått, EBITA. EBITA används ofta vid analys av bolag vilka har förvärv som väsentlig del av sin tillväxtstrategi”, fortsätter Lars Stenlund.

Vitec har i andra kvartalet genomfört två förvärv som tillför 85 miljoner kronor i årlig omsättning och drygt 50 nya anställda. Bolaget verkar nu genom 21 affärsenheter i lika många vertikala programvarusegment vilket ger en god riskspridning.

Vitec, Mkr Q2-2019 Q2-2018 Förändring
Nettoomsättning 291 243 19,8%
EBITA 66,8 50,1 33,3%
EBITA-marginal 23,0% 20,6%
Rörelseresultat 37,3 25,9 44,0%
Rörelsemarginal 12,8% 10,7%
Resultat före skatt 34,4 23,0 49,6%
Nettoresultat 24,6 18,6 32,3%
Resultat per aktie, kronor 0,76 0,62 22,6%
Kassaflöde från löpande verksamhet 3,0 6,9 -56,5%
Please follow and like us:

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

Din mailadress kommer inte att publiceras.