Volvo tydligt undervärderad anser Cliens Sverige Fokus

Volvo Group. Pressbild.

Cliens Sverige Fokus A ökade med 3,6 procent under juli, vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till 5,8 procent. Fondens jämförelseindex har under månaden ökat med 4,1 procent, men presterat klart sämre sedan fondstarten 2011. Det framgår av en månadsrapport.

Största positiva bidragsgivare relativt index under månaden var innehaven i Recipharm, SEB och Volvo. I en kommentar till respektive bidrag skriver förvaltaren Thomas Brodin att Recipharm har imponerat under året med två bra kvartalsrapporter samt ett värdeskapande förvärv i Storbritannien. SEB presenterade den klart bästa svenska bankrapporten för det
andra kvartalet, vilket satte fart på aktiekursen. Volvo levererade en rapport som slog
förväntningarna för alla sina affärsområden, inte minst för lastbilar.

Enligt Brodin är borde Volvo-aktien stigit mycker mer på rapporten och är tydligt undervärderad.

Sämsta bidrag relativt index kom från att Fonden inte har några aktier i varken Nordea, Handelsbanken eller Hexagon.

Fonden avyttrade under månaden innehavet i Epiroc och investerade istället i Veoneer.

Vid juli månads utgång hade fonden 5,335 miljoner i förvaltat kapital fördelat på 25 aktieinnehav.

Jonathan Furelid, Finwire

Please follow and like us:

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

Din mailadress kommer inte att publiceras.