Byggmaterialhandeln steg i december

Foto: Pixabay.

Bygg- och järnindex från branschorganisationen Byggmaterialhandlarna visar att försäljningen mätt på jämförbara enheter och i löpande priser ökade med 4,8 procent under 2017. Utvecklingen i december landade på 0,8 procent. Det framgår av ett pressmeddelande.

Efter två månader med stark tillväxt var försäljningsutvecklingen i december mer blygsam. Försäljningen i byggmaterialhandeln ökade med 0,8 procent avseende jämförbara enheter jämfört med samma månad föregående år. Antalet vardagar var två färre i december 2017 år jämfört med i december föregående år, vilket påverkade utvecklingen. Tillväxten för det fjärde kvartalet landade på 6,3 procent, slaget endast av det första kvartalet under året. Tillväxten för helåret 2017 uppgick till 4,8 procent avseende jämförbara enheter, vilket är i paritet med föregående års utveckling.

Månad Utveckling i procent
december 2017 0,8
november 9,4
oktober 7,3
september 0,8
augusti 5,4
juli 6,6
juni 3,2
maj 5,5
april -5,4
mars 11,1
februari 3,6
januari 13,9
December, 2016 -1,2
År
2017 4,8
2016 4,4
2015 12,3
2014 6,3
2013 0,9
2012 -3,9
2011 3,5
2010 5,7