Tethys Oil inleder återköp av aktier

Foto: Pixabay.
Oljeproducenten Tethys Oil inleder återköp av egna aktier, framgår av ett pressmeddelande.

Årsstämman den 17 maj 2017 bemyndigade styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier. Styrelsen har beslutat att inleda ett återköpsprogram av egna aktier med stöd av bemyndigandet. Huvudsyftet med återköpsprogrammet är att bolaget ska uppnå flexibilitet beträffande det egna kapitalet och därmed kunna optimera bolagets kapitalstruktur.

Återköp av egna aktier får endast ske på Nasdaq Stockholm och till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet. Antalet aktier som får förvärvas vid ett eller flera tillfällen fram till årsstämman 2018 uppgår till maximalt ett antal som vid var tid innebär att bolagets innehav av egna aktier inte överstiger en tiondel av samtliga aktier i bolaget.

Tethys Oil äger för närvarande 1 329 224 egna aktier.

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

Din mailadress kommer inte att publiceras.